"Det har jeg aldri gjort før...så det kan jeg helt  sikkert!"  Pippi   
LightWEB
LightWeb
 
 
Språktrening
 
Tilbudet gis til deltakere ved introduksjonsprogrammet i flyktningetjenesten i kommunene. Deltakerne kan komme til Røne for å være med i praktisk arbeid på gården for å snakke norsk og lære språket/ kulturen på flere arenaer enn bare "skolebenken". Det praktiske språktreningstilbudet på gården skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakere som benytter seg av tilbudet.
 
 
 


  

 
 
Kontakt oss
Kontaktperson: Anne Kirsten Stenberg
Adresse: N-2335 Stange
Telefon: +47 906 97 709
Mobil: +47 906 97 709/ +47 952 20 153 
Webebside: www.ronenordre.no
E-post: a-kirs-s@online.no
 
 
 
 

© LightWeb